ارسال ویدیو کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 145نفر


Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 144

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 179
لایک 0
Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 225

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 227
ثبت امتیاز

0 انگیزه 19


دانلود اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا گزارش تخلف

ساخت شمشیر کاردستی ساخت شمشیر کاردستی

توضیح :
ساخت کاردستی بسیار ساده شمشیر با مقوا و چوب بستنی

شکستن چرخ دهنده گیربکس برای ساخت تانک

شکستن چرخ دهنده گیربکس برای ساخت تانک

طرح و ساخت کمک پنوماتیک الکتریکی ساده

طرح و ساخت کمک پنوماتیک الکتریکی ساده

ساخت ماشین با پیشران ملخ

ساخت ماشین با پیشران ملخ

کالبد شکافی ماشین امیر وان ساخته شده در استریم

کالبد شکافی ماشین امیر وان ساخته شده در استریم

ساخت ماشین امیر وان به جای ۲۰۶ در استریم زنده

ساخت ماشین امیر وان به جای ۲۰۶ در استریم زنده

ادامه ساخت ماشین در استریم ۱بهمن

ادامه ساخت ماشین در استریم ۱بهمن

بازسازی پوشه تصادفی در 24 ساعت

بازسازی پوشه تصادفی در 24 ساعت

اموزش ساخت انواع کاردستی  سازنده

اموزش ساخت انواع کاردستی سازنده

سلام  دوستان و همراهان کانال سازنده

سلام دوستان و همراهان کانال سازنده

ساخت ۲۰۶سفید برای امیرها در پخش زنده-سازنده

ساخت ۲۰۶سفید برای امیرها در پخش زنده-سازنده

تکمیل و ساخت دورین اسنایپر به همراه تست شلیک

تکمیل و ساخت دورین اسنایپر به همراه تست شلیک

فیلم تست و توضیح کنترل سیم ساخته شده در استریم

فیلم تست و توضیح کنترل سیم ساخته شده در استریم

گروه سازنده