کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 192نفر


Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 197

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 232
لایک 0
Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 278

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 280
ثبت امتیاز

0 انگیزه 171


دانلود اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا گزارش تخلف

عکس کاردستی استریم سوم ساخت ماشین -ساخت سیستم تعلیق ماشین کاردستی /جلسه سوم اس

توضیح :
در این ویدیو به ساخت استریم سیتم تعلیق ماشین کاردستی می پردازیم سازنده

عکس کاردستی

اموزش ساخت پولی به همرات تست و نکات

عکس کاردستی

ساخت اسکیت برد برقی بسیار ساده جالب وحشی

عکس کاردستی

ارتقا تست و توضیح نکات تکمیلی ساخت ماشین درگ

عکس کاردستی

ساخت تیرکمان ساده هفتی

عکس کاردستی

ساخت ماشین درگ یا تاپ فیویل یا درگ سوخت بالا ساده

عکس کاردستی

اوراق نمودن ماشین،تست قدرت و سرعت گیربکس ماشین

عکس کاردستی

ویدیو اگر به یک ون پر از کپسول اکسیژن و پروپان شلیک کنید، چه اتفاقی می افتد؟

عکس کاردستی

توضیح و تست ماشین کمک پنوماتیک

گروه سازنده