ارسال ویدیو کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 145نفر
فیلم های کوتاه کاردستی اینترنتی
نمایش تصادفی محتوای انتشاری
کاردستی ساخت دارت

کاردستی ساخت دارت...

0 انگیزه 0 21

ساخت کاردستی خنجر برای شمشیر ساخته شده

ساخت کاردستی خنجر برای شمشیر ساخته شده...

0 انگیزه 0 23

ساخت شمشیر کاردستی

ساخت شمشیر کاردستی...

0 انگیزه 0 20

ساخت فرفره با وسایل دور ریز

ساخت فرفره با وسایل دور ریز...

0 انگیزه 0 23

ساخت چاقوی جمع شونده خلاقانه

ساخت چاقوی جمع شونده خلاقانه...

0 انگیزه 0 18

کاردستی تبر ساده

کاردستی تبر ساده...

0 انگیزه 0 22

کاردستی نیزه شمشیری ساده

کاردستی نیزه شمشیری ساده...

0 انگیزه 0 25

روزن کردن آتش با نک مداد

روزن کردن آتش با نک مداد...

0 انگیزه 0 45

ساخت و ارتقا چاقو چوبی دو تیکه

ساخت و ارتقا چاقو چوبی دو تیکه...

20 انگیزه 1 45

کاردستی چاقو چوبی دو تیکه دو لب

کاردستی چاقو چوبی دو تیکه دو لب...

0 انگیزه 0 66

ساخت کاردستی منجنیق

ساخت کاردستی منجنیق...

0 انگیزه 0 38

سازنده  لامپ

سازنده لامپ...

0 انگیزه 0 35

کاردستی چاقوی چوبی اولیه

کاردستی چاقوی چوبی اولیه...

0 انگیزه 0 39

☆ساخت تانک☆

☆ساخت تانک☆...

0 انگیزه 0 60

ساخت پرتاب کننده موشک

ساخت پرتاب کننده موشک...

20 انگیزه 1 116

ادامه محتوا ها

گروه سازنده