کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 192نفر
ثبت نام شروع شده است--پایان 1403/05/01
با تشکر از سایت کار50 هدیه نفر اول رو قبول کردن

جایزه نفر اول 5/000/000تومان
هدیه نفر دوم با گروه سازنده
نفر دوم 1/000/000تومان
ثبت نام برای مسابقه
تعداد شرکت کننده تا این لحظه
فیلم های کوتاه کاردستی اینترنتی
نمایش تصادفی محتوای انتشاری
افزایش جایزه مسابقه به 5 میلیون

افزایش جایزه مسابقه به 5 میلیون...

0 انگیزه 0 36

پاسخ به سوال ارسالی روی سایت

پاسخ به سوال ارسالی روی سایت...

0 انگیزه 1 30

آغاز دور جدید مسابقات گروه سازنوده

آغاز دور جدید مسابقات گروه سازنوده...

0 انگیزه 3 57

به زوردی سایت مسابقه گروه سازنده

به زوردی سایت مسابقه گروه سازنده...

0 انگیزه 0 32

ساخت تفنگ با کارتن

ساخت تفنگ با کارتن...

20 انگیزه 1 66

ساخت خانه زیبا با چوب بستنی

ساخت خانه زیبا با چوب بستنی...

0 انگیزه 0 35

آموزش کاردستی - کاردستی با چوب بستنی - کاردستی ساخت خانه

آموزش کاردستی - کاردستی با چوب بستنی -...

0 انگیزه 0 40

یادگیری ساختنی علمی ساده:ساخت ربات ماشین ران!

یادگیری ساختنی علمی ساده:ساخت ربات ماشین ران!...

0 انگیزه 0 43

ساخت قطار برقی همراه ریل و سوزن بانی

ساخت قطار برقی همراه ریل و سوزن بانی...

0 انگیزه 0 38

آموزش ساخت کاردستی _ ساخت تانک با استفاده از جعبه ی کبریت

آموزش ساخت کاردستی _ ساخت تانک با استفاده...

0 انگیزه 0 46

اموزش ساخت کاردستی جت جنگنده با مقوا

اموزش ساخت کاردستی جت جنگنده با مقوا...

0 انگیزه 0 40

کاردستی ساخت دارت

کاردستی ساخت دارت...

0 انگیزه 0 67

ساخت کاردستی خنجر برای شمشیر ساخته شده

ساخت کاردستی خنجر برای شمشیر ساخته شده...

0 انگیزه 0 63

ساخت شمشیر کاردستی

ساخت شمشیر کاردستی...

0 انگیزه 0 65

ساخت فرفره با وسایل دور ریز

ساخت فرفره با وسایل دور ریز...

0 انگیزه 1 63

ادامه محتوا ها

گروه سازنده