ارسال ویدیو کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 144نفر

نقشه ها:
در این بخش می توانید نقشه های ساخت به همراه لینک اموزش ساخت سرگرمی را ببنید.

نقشه هواپیمای موتور کشی و اجر در استریم 18 دی ماه

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت چاقوی نینجایی طرح در استریم بوده

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت شاتگان پرقدرت کش پرتاب

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت کاردستی نارنجک مقوایی ضامن پران

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت هواپیمای مدل کش پرواز به همراه تست نکات و اموزش

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

کاردستی تفنگ کلت کش پرتاب با چوب پزشکی

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت جت جنگنده مقوایی همراه نقشه ۴

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت قایق با وسایل دور ریز نقشه در سایت

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

اموزش ساخت کاردستس چاقوی پنجه ای /شماره۱۵

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

اموزش ساخت کاردستی مقوایی چاقو/شماره۱۴

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت کاردستی چاقوی چوبی پروانه ای یا butterfly/ شماره۱2

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

کاردستی ساخت چاقوی بسیار ساده با چوب بستنی /شماره۱۰

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

اموزش ساخت کاردستی چاقو مقوایی کارامبیت بسیار ساده

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

کاردستی ساخت خانه مقوایی روستایی شماره ۱/ سرگرمی برای بچه ها

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت هواپیمای مدل دوبال شماره 1 همراه نقشه

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت هلوگرام ۳ بعدی همراه نقشه شماره۲

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

ساخت هواپیمای جنگنده مقوایی تامکت با f14 بال متحرک

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت

با یه کاردستی ساده دیگه‌ چاقوی تاشونده کاغذی بسیار ساده

دانلود نقشه ساخت
دیدن فیلم اموزش ساخت
گروه سازنده