کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 192نفر


Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 197

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 232
لایک 1
Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 278

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 280
ثبت امتیاز

5 انگیزه 139


دانلود اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا گزارش تخلف

عکس کاردستی ساخت کاردستی با فلز - نحوه ساخت سوسک فلزی با پیچ و ضایعات

توضیح :

عکس کاردستی

ساخت هواپیمایی مدل کشی

عکس کاردستی

ساخت ملخ هواپیمای مدل

عکس کاردستی

ساخت تیرکمان(با چوب بستنی) با طرح حرفه ای

عکس کاردستی

ساخت تفنگ بند انگشتی چوبی

عکس کاردستی

اموزش ساخت موش کاغذی،شماره 2

عکس کاردستی

اموزش ساخت هواپیمایی پرنده سریع با نی،شماره 2

عکس کاردستی

موشک بادی شلیک شونده پرسرعت کاغذی

عکس کاردستی

icچیست؟

گروه سازنده