لگو
برگشت به صفحه آگهی
اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا 136

ساخت کاردستی روبات کوچک ساخت کاردستی روبات کوچک

توضیح :
ویدیوی نمایش کاردستی روبات کوچک جالب،کلی کاردستی باحال و ساخت ساز جالب ببین

کلید واژه:
کاردستی ،ساخت کاردستی ،ربات

گروه سازنده