لگو
برگشت به صفحه آگهی
اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا 122

نمونه ژنراتورهای  طرح فیک نمونه ژنراتورهای طرح فیک

توضیح :
این نمونه ژنراتور که به تولید کنند های برق بی پایان معروف است ،فیک بوده و در عمل اجر نخواهد شد و جنبه کاردستی و سرگمی و فان دارد.

کلید واژه:
فیک، فان ، کاردستس ، ساخت

گروه سازنده