لگو
برگشت به صفحه آگهی
اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا 216

ساخت حلقه های زنیر ساخت حلقه های زنیر

توضیح :
دستگاه باحال ساخت حلقه های زنجیر فیلم کوتاه ساده و لت بخش.

کلید واژه:
کاردستی،حلقه،ساخت

گروه سازنده