ارسال ویدیو کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 148نفر


Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 144

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 179
لایک 0
Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 225

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 227
ثبت امتیاز

0 انگیزه 120


دانلود اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا گزارش تخلف

کاردستی ساخت تفنگ با کاغذ کاردستی ساخت تفنگ با کاغذ

توضیح :
در این ویدیو آموزش یه تفنگ کاردستی ساده می پردازیم می تونید با وسایل ساده بسازید و لذت ببرید.

اموزش ساخت جت شاتل فضایی کاغذی

اموزش ساخت جت شاتل فضایی کاغذی

اموزش ساخت تاج کاغدی ساده

اموزش ساخت تاج کاغدی ساده

اموزش ساخت خرگوش کاغذی

اموزش ساخت خرگوش کاغذی

اموزش ساخت ماهی گلی کاغذی ساده

اموزش ساخت ماهی گلی کاغذی ساده

اموزش ساخت کبوتر ساده کاغذی

اموزش ساخت کبوتر ساده کاغذی

اموزش ساخت موش کاغذی با کاغذ و چوب بستنی

اموزش ساخت موش کاغذی با کاغذ و چوب بستنی

اموزش ساخت جغجغه کوچک طبلی برای بچه ها

اموزش ساخت جغجغه کوچک طبلی برای بچه ها

اموزش ساخت جا مدادی یا خودکاری رو میزی با وسایل دور ریختنی

اموزش ساخت جا مدادی یا خودکاری رو میزی با وسایل دور ریختنی

اموزش ساخت گوزن شاخ بلند کاغذی

اموزش ساخت گوزن شاخ بلند کاغذی

تفنگ چوبی گلوله کشی قدرتمند،پارت #1

تفنگ چوبی گلوله کشی قدرتمند،پارت #1

تفنگ چوبی گلوله کشی قدرتمند،پارت #1

تفنگ چوبی گلوله کشی قدرتمند،پارت #1

قایق چوبی کشی ،با چوب پزشکی

قایق چوبی کشی ،با چوب پزشکی

گروه سازنده