ارسال ویدیو کاردستی ها خانه
دانلود اپ اندروید سازنده : تعداد دانلود تا این لحظه 148نفر


Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 144

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 179
لایک 0
Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 225

Warning: Undefined array key "codshoma" in /home/mxengine/public_html/mxvedio/v.php on line 227
ثبت امتیاز

0 انگیزه 183


دانلود اشتراک در : واتساپ تلگرام ایتا گزارش تخلف

ساخت کفش کاغذی یا کفش اوریگامی فانتزی ساخت کفش کاغذی یا کفش اوریگامی فانتزی

توضیح :
در این اموزش قصد داریم ساخت کفش کاغذی فانتزی رو به شما یاد بدیم سوالی بود در کامنت بنویسید.

کالبد شکافی ماشین امیر وان ساخته شده در استریم

کالبد شکافی ماشین امیر وان ساخته شده در استریم

ساخت ماشین امیر وان به جای ۲۰۶ در استریم زنده

ساخت ماشین امیر وان به جای ۲۰۶ در استریم زنده

ادامه ساخت ماشین در استریم ۱بهمن

ادامه ساخت ماشین در استریم ۱بهمن

بازسازی پوشه تصادفی در 24 ساعت

بازسازی پوشه تصادفی در 24 ساعت

اموزش ساخت انواع کاردستی  سازنده

اموزش ساخت انواع کاردستی سازنده

سلام  دوستان و همراهان کانال سازنده

سلام دوستان و همراهان کانال سازنده

ساخت ۲۰۶سفید برای امیرها در پخش زنده-سازنده

ساخت ۲۰۶سفید برای امیرها در پخش زنده-سازنده

تکمیل و ساخت دورین اسنایپر به همراه تست شلیک

تکمیل و ساخت دورین اسنایپر به همراه تست شلیک

فیلم تست و توضیح کنترل سیم ساخته شده در استریم

فیلم تست و توضیح کنترل سیم ساخته شده در استریم

تست قدرت تفگ شاتگان ساخته شده

تست قدرت تفگ شاتگان ساخته شده

شروع طراحی هواپیما پایان طراحی و درد دل سازنده با دوستان :)-سازنده

شروع طراحی هواپیما پایان طراحی و درد دل سازنده با دوستان :)-سازنده

شروع طراحی هواپیما جلسه سوم پایانی-سازنده

شروع طراحی هواپیما جلسه سوم پایانی-سازنده

گروه سازنده